Premiul Literar InternaŢional Corona II ediţie 2016-2017

Premiul Literar InternaŢional Corona

II ediţie 2016-2017

Termen limită  30 noiembrie 2016

 Organizat de TRADUZIONI TALABA’

Condiţii de participare

Art.1 Premiul anunţă deschiderea înscrierilor pentru toţi autorii italieni, români sau străini care scriu în limba română și în limba italiană (vezi regulamentul pentru limba italiană), domiciliaţi în lumea întreagă.

Art.2 Premiul constă în  5 secţiuni pentru limba română şi în 5 secţiuni pentru limba italiană:

Secț. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Secț. C Carte edită de poezii

Secț. D Proză scurtă (povestire)

Secț. E Carte edită de proză narativă

Limba română

Secţ. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Se poate participa cu o poezie inedită în limba română care are ca subiect lumea cuantică (unică conştiinţă – evoluarea conştiinţei – conştientizare cuantică – toţi ca o unică fiinţă – totul este energie, unitate, iubirea este esenţa vieţii – viaţă veşnică – dragoste necondiţionată – iubirea este lumină, lumina este energie, frecvenţele “vibraţiilor” în particule şi unde electromagnetice, legea atracţiei, regenerarea ADN- ului, teoria corzilor, tu eşti izvorul vieţii, matricea divină, puterea gândului – lumea este ceea ce eu gândesc, trăierea momentului şi proiectarea gândului, etc.).

Poezia trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Poezia nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată.

Poezia va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word sau prin poştă în 2 exemplare, unul fară semnătură plus o altă fotocopie semnată, introdusă într-un plic siglilat, mai mic, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Se poate participa cu o poezie inedită în limba română având ca temă orice subiect.

Poezia trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Poezia nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată.

Poezia va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word sau prin poştă în 2 exemplare, unul fară semnătură plus o altă fotocopie semnată, introdusă într-un plic siglilat, mai mic, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secţ. C Carte edită de poezii

Carte edită de poezii în limba română. Pot înscrie volumul atât editurile cât şi autorii. Se vor trimite câte 6 exemplare împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secţ. D Proză scurtă (povestire)

Se poate înscrie o povestire (proză scurtă) inedită în limba română. Nu trebuie să depăşească 9000 de caractere şi nu trebuie să apară publicată în volume, antologii, ebook (carte electronică), reţele sociale, etc., sau să fi fost premiată pe primele trei locuri în alte concursuri literare, pentru că va fi descalificată. Trebuie să fie culeasă cu diacritice.

Povestirea va fi trimisă prin e-mail la adresa premiocorona@libero.it în formatul word sau prin poştă în 2 exemplare, unul fară semnătură plus o altă fotocopie semnată introdusă într-un plic siglilat, mai mic, împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Secţ. E Carte edită de proză narativă

Carte edită de proză narativă în limba română (roman de orice gen sau povestiri), publicat din 1990 în sus. Pot înscrie volumul atât editurile cât şi autorii. Se vor trimite câte 6 exemplare împreună cu formularul de înscriere şi taxa de participare (art. 3).

Limba italiană

Secț. A Poezie  inedită cu temă impusă: poezia cuantică

Secț. B Poezie inedită cu temă liberă

Secț. C Carte edită de poezii

Secț. D Proză scurtă (povestire)

Secț. E Carte edită de proză narativă

Art. 3 Taxa de participare

Pentru a ajuta parţial la acoperirea costurilor de organizare, taxa de participare este de € 10,00. Taxa poate să fi trimisă:

1. prin transfer de Postepay Nr 5333 1710 1555 5390 pe numele Mihaela Talabà – CF TLBMHL74H59Z129V – Motivul: Premiul Corona;

2. prin virament pe card bancar la  Postepay cu următorul  IBAN: IT46T0760105138201653701658 de plătit pe numele  Mihaela Talabà – Motivul: Premiul Corona.

Organizația premiului nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea banilor trimişi.

Toate operele trimise din România sau alte ţări străine nu plătesc taxa de înscriere pentru a evita dificultățile tranzacției, în schimb trebuie să facă o operă caritabila (ex.: cadou la un orfan în vizită la un orfelinat sau la un copil nevoiaş; oferirea unei mese a unui om al străzii; învăţarea unui copil, adolescent, adult sau bătrân să se apropie de artă (poezie, proză, desen, etc.);  să se petreacă o după-amiază într-un azil pentru persoanele în vârstă și să se dea un confort afectiv; să se ajute o persoană prin cunoașterea lumii cuantice; etc). Este obligatoriu să se povestească istoria cu o fotografie atașată. Se pot afișa fotografii cu explicațiii în grupul facebook Premiul Literar International Corona.

Art. 4 Adresă şi termen limită

Se va trimite prin poştă la următoarea adresă: Premio Letterario Internazionale Corona, c/o Mihaela Talabà,Via Santa Lucia, n° 29, Francavilla Marittima (CS), cap 87072, Italia, până la data de 30 noiembrie 2016.

Art.5 Participare

Se poate participa doar la o secţie edită şi la o secţie inedită.

Art. 6 Traducere

Organizaţia premiului îşi rezervă dreptul de a traduce în italiană / română  operele inedite ale câştigătorilor și publicarea lor  într-un volum bilingv.

Art.7 Pentru participanţii minori este necesară o autorizaţie din partea părinţilor.

Art. 8 Inscrierea la concurs

Secretariatul Premiului va trimite printr-o notificare e-mail tuturor autorilor primirea corectă a documentelor. Organizarea Premiului  cere să nu se  aștepte, dacă este posibil, limita  termenului de depunere a lucrărilor, pentru a uşura activitatea juriului.

Art. 9 Premii

Limba română:

Premiul 1:diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, coroană realizată manual, desen al artistului Rocco Giuseppe Leonetti, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 2: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, desen al artistului Marcello La Neve, pachet de carti, critică literară din partea juriului.

Premiul 3: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, obiect de artă realizat din argilă de către artista Anna Carmela Leonetti, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 4: 2  mențiuni de onoare: diplomă și medalie sau obiect de artă

Premiul 5: 5 mențiuni speciale: diplomă și medalie sau obiect de artă

Limba italiană

Premiul 1: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, coroană realizată manual, obiect de artă al artistei Loredana Fiammetta Aino, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 2: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, obiect de artă al artistului Pietro Verzaro, pachet de cărti, critică literară din partea juriului.

Premiul 3: diplomă realizată manual pirogravată pe lemn, , obiect de artă realizat din argilă de către artista Anna Carmela Leonetti, pachet de cărți, critică literară din partea juriului.

Premiul 4: două mențiuni de onoare: diplomă și medalie sau obiect de artă

Premiul 5: 5 mențiuni speciale: diplomă și medalie sau obiect de artă

Vor fi desemnate Premiile Speciale:

“Quantum”: opera artistului Mihai Cătrună, Romania.

“Brâncoveanu”: premiu donat de Simona Saicu, Villapiana (CS), Italia.

“Lagaria”

“Cuore Verde”

“Meridione”

“Fantasia”: dedicat școlilor înfrățite

Alte premii se vor adăuga, în baza sponsorizărilor

 

Primii premiați vor fi incluși în cartea de aur.

Va fi desemnat un câștigător absolut.

Art. 10 Premiere

Premierea va avea loc pe data de 6 mai 2017 într-o locație care urmează să fie stabilită, între orele: 18:00 – 20:00.

De la ora 17:00 la ora 18:00: “bufet artistic” de cărţi, opere de artă, etc.. Toţi autorii şi sponsorii sunt rugaţi să aducă şi să expună publicului operele sale.

Premiile trebuie să fie ridicate personal de către autori sau de către persoane de incredere. Absența va duce la pierderea obiectelor.

Toate premiile care nu au fost ridicate personal sau prin mandatar, nu vor fi trimise și vor rămâne la dispoziția Premiului Literar Internaţional Coroana.

Art.11 Juriul

Lucrările vor fi evaluate anonim. Decizia juriului este definitivă, iar numele juraților se vor anunța la data anunțării câștigătorilor. Juriul se schimbă în fiecare an, parțial sau total. Juriul este format din profesori, poeți, scriitori, artiști și cititori naționali și internaționali.

Art. 12 Ştiri cu privire la rezultate

Câștigătorii vor fi anunțați în timp pe e-mail și telefon.

Știri și rezultate vor fi publicate în luna martie 2017 în grupul Facebook: Premio Letterario Internazionale Corona/ Premiul Literar Internazional Corona şi pe blogul: http://traduzionitalaba.myblog.ithttp://premioletterariocorona.myblog.it/.

Art. 13

Fiecare autor,  declară paternitatea și originalitatea lucrărilor prezentate și conținutul acestora. Declară de a avea  deplinul drept asupra operei depuse și  autorizează prelucrarea datelor cu caracter personal sau în conformitate cu Decretul-lege nr. 196/2003. Organizaţia  Premiului nu este responsabilă pentru plagiat sau  încălcare a legii. Conform legii în vigoare a vieții private, adresele și datele cu caracter personal ale participanților vor fi utilizate exclusiv în scopul atribuirii premiilor.

Art.14 DIVERSE

Lucrările nu vor fi returnate. Vor fi excluse automat operele cu temă rasistă sau care incită la violență. Eventualele schimbări ale condiţiilor din regulament vor putea fi reformulate de către Organizația Premiului în baza situaţiilor concrete.

 Preşedintele premiului

    Mihaela Talabă

Pentru mai multe informatii:

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Corona

Mobile +39 345 5140320

e-mail: premiocorona@libero.it

Domanda di partecipazione/ Formular de înscriere

Premio Letterario Internazionale Corona/

Premiul Literar Internazional Coroana

Indetto e organizzato da/Anunţat şi organizat de

TRADUZIONI TALABA’

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a___________________________________________

Indirizzo/Adresă___________________________________________________________

Città/ Localitate, CAP/CP____________________________________________________

Telafono/Telefon__________________________________________________________

E-mail___________________________________________________________________

Nazionalità/Nazionalitate____________________________________________________

1.Opera in concorso/ Opera în competiție_______________________________________

Sezione/ Secțiune___________in lingua/în limba_________________________________

2.Opera in concorso/ Operă în competiție_______________________________________

Sezione/ Secțiune___________in lingua/în limba_________________________________

Il/La sottoscritto/a / Subsemnatul/a______________________________________________

dichiara di aver preso la visione del regolamento e vuole aderire alla II edizione del Premio Letterario Internazionale Corona/declară că a citit regulamentul şi vrea să participe la II edizie a Premiului Literar Internaţional “Corona”; dichiara che l’opera presentata è frutto esclusivo del suo ingegno/declară că lucrarea prezentată este rezultatul exclusiv al talentului său;

Dichiara di aver allegato in: contanti  □ , potepay □, bonifico □,  la quota di € 10,00□ o la quota di € 20,00□/ Declară că a atașat în: numerar □, Postepay □, transfer bancar □, suma de € 10,00 □ sau suma de € 20,00 □.

Dichiara la partecipazione gratuita in quanto il suo paese è diverso dall’Italia e ha effettuato un’opera di bene al suo piacimento/ Declară participarea gratuită pentrucă țara sa este diversă de Italia şi a făcut o activitate de voluntariat pe plan social. Sì/Da □, No/Nu □.

Autorizza ai sensi della legge 675/96, l’utilizzo ed il trattamento dei propri dati con le modalità e finalità di cui al citato art. 12del regolamento del concorso/ Autorizează în conformitate cu legea 675/96, folosirea și tratarea propriilor date cu modalităţile si finalităţile conform aliniatului articolului 12 din regulamentul concursului.

Data_____________ In Fede – Firmato/ În credință – Semnat ________________________

Premiul Literar InternaŢional Corona II ediţie 2016-2017ultima modifica: 2016-07-20T00:58:39+02:00da premiocorona
Reposta per primo quest’articolo

Lascio un commento